Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ČLÁNKOV 13, 14 GDPR

 

Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a snažíme sa o to, aby bolo využívanie našich služieb bezpečné. Zaväzujeme sa k dodržiavaniu zákonných ustanovení predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „Vyhlásenie“) obsahuje informácie o tom, aké osobné údaje získavame a spracovávame, na aké účely a ako Vaše osobné údaje chránime.

 

Obsah

1. Platnosť

2. Aké osobné údaje sa spracúvajú

3. Cookies a Web Tracking

4. Používanie osobných údajov

5. Bezpečnostné opatrenia a poskytnutie osobných údajov

6. Práva na ochranu osobných údajov a kontaktné informácie

 

1.    PLATNOSŤ

Toto Vyhlásenie platí pre webstránku sk.myworld.com.

Zodpovedá podľa zákona o ochrane údajov


myWorld Slovakia, s.r.o.
Bajkalská 19/B
821 01 Bratislava – Ružinov
Slovenská republika
E-Mail: customerservice.sk@myworld.com

 

Osoba poverená ochranou údajov
Peter Oskar Miller
HXS GmbH
Ungargasse 37
1030 Viedeň, Rakúsko
E-Mail: dataprotection.marketplace@myworld.com

V rámci rozvíjania našich webstránok  za účelom zlepšenia našich služieb sa môže stať, že toto Vyhlásenie budeme musieť doplniť. V takom prípade Vás budeme vopred informovať a požiadame Vás o samostatný súhlas.

 

2.    AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

Typ osobných údajov a iných informácií, ktoré zhromažďujeme a ukladáme, závisí od vašej interakcie s našou webovou stránkou: v zásade môžete navštíviť našu webovú stránku a získať informácie o našich ponukách bez odhalenia akýchkoľvek osobných údajov. Aby sme mohli následne poskytovať naše služby, musíme zhromažďovať určité osobné informácie, ktoré ste nám poskytli pri registrácii alebo zadávaní objednávky. Tieto údaje zahŕňajú vaše osobné údaje (vaše celé meno, titul, pohlavie, dátum narodenia) a vaše kontaktné údaje (e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo). Na spracovanie vašich objednávok sú potrebné ďalšie podrobnosti, napr. dodaciu adresu, preferovaný spôsob platby a v prípade potreby podrobnosti o vašej banke alebo kreditnej karte. Vaše údaje sa použijú výlučne na spracovanie vašich objednávok a na zasielanie newslettrov, resp. korešpondenciu. K ďalšiemu použitiu údajov dôjde iba vtedy, ak je to potrebné v súvislosti s plnením objednávky, podporou zákazníka alebo splnením právnych alebo ekonomických podmienok.

 

3.    COOKIES A WEB TRACKING

Naše webstránky využívajú takzvané cookies, teda malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a dajú sa opäť použiť keď znova navštívite na našu webstránku. Cookies slúžia na to, aby ste sa mohli prihlásiť a využívať naše služby a aby sme Vám mohli poskytnúť personalizovaný priestor na internete.

 

Časť našej internetovej ponuky môžete využívať aj bez registrácie, resp. bez prihlásenia. Aj v tomto prípade sa niektoré informácie zaznamenávajú automaticky za účelom zozbierania štatistických údajov o využívaní a efektívnosti našej internetovej ponuky a prispôsobili ich potrebám našich používateľov. Preto zbierame a spracúvame informácie o Vašej IP adrese, čase a trvaní návštevy na internetovej stránke, počte návštev, využívaní formulárov, nastavenia vyhľadávania, zobrazenie, nastavenia obľúbených sekcií našej webstránky.

 

Jednotlivé cookies sa ukladajú na rôzne dlhé obdobie.  Využívame prevažne cookies, ktoré sa po skončení návštevy našej webstránky automaticky vymažú (takzvané „session cookies“). Každý vstup na našu webstránku je predmetom protokolu a každé otvorenie súboru uloženého na webstránke Cookies, ktoré evidujeme, slúžia výlučne pre našu informáciu a spracúvajú sa na vyhodnocovanie nazbieraných informácií od mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakúsko v mene spoločnosti myWorld Slovakia, s.r.o.

 

Používame JavaScript, aby sme zaznamenávali Vaše aktivity na našej webstránke a prispôsobili naše webové služby potrebám našich používateľov.  Pritom zistíme typ Vášho prehliadača, lokalitu, čas a trvanie používania, URL a označenie schránky, ako aj odkazujúcu webstránku. Nahrávanie týchto údajov môžete odmietnuť tým, že JavaScript deaktivujete vo svojom prehliadači.

 

Ďalej používame nasledujúce nástroje:

 

Salesforce Marketing Cloud

Pomocou neho zaznamenávame vaše aktivity na našej internetovej stránke, aby sme pre vás mali optimálnu ponuku. Zistíme tiež, koľko používateľov máme na internete a ktoré obsahy našej internetovej stránky návštevníkov najviac zaujímajú. Všetky analyzované dáta sa vyhodnocujú anonymne a pomocou Predictive Intelligence dokážeme ponuku automaticky optimalizovať. Pre používateľov, ktorí sú zároveň registrovaní členovia, zlepšujeme službu a stránka im zobrazuje relevantné obsahy. Cookies od Salesforce sa spravidla posky-tujú serveru spoločnosti Salesforce v USA a tam sa aj uložia.

 

V rámci našich reklamných bannerov sa spoliehame na externé služby od týchto poskytovateľov:

 

·          Google (Analytics, Tag Manager, Search Ads, Display & Video)

·          Bing Ads (Microsoft)

·          Facebook/Instagram

·          Xing

·          LinkedIn

·          Snapchat

·          Twitter

·          adcrowd.com

·          criteo.com

·          luna-park.de

·          projecter.de

·          traffic3

·          eviom.de

·          analyticaa.com

·          unitedads.de

·          Awin

·          CJ Affiliate

·          Ceneo

·          Preis

·          Billiger

·          Kelkoo

·          Ceneje

·          Connexity

·          Comparis

·          Online Media Partner

·          Shopping24.de

 

Upozorňujeme, že bežné internetové prehliadače akceptujú cookies automaticky. Váš prehliadač môžete nastaviť aj tak, že nebudete akceptovať niektoré cookies alebo Vás prehliadač vyzve, aby ste nové cookies akceptovali. Väčšina prehliadačov ponúka v časti „Pomoc“ návod ako s cookies pracovať. Tam sa dozviete aj to, ako môžete vymazať cookies, ktoré už máte.

 

Upozorňujeme, že ak neakceptujete všetky cookies, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie a služby našej internetovej stránky.

 

Využívaním našej webstránky a/alebo na základe samostatne udeleného súhlasu vyjadrujete svoj súhlas s tým, že vyššie uvedené coo-kies a nástroje sa smú používať.

 

Týmto poukazujeme na to, že ako poskytovateľ webových stránok nevieme o obsahu prenášaných údajov a ich použití v sociálnych sieťach. Ďalšie informácie o používaní údajov na sociálnych médiách nájdete vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov uvedených sociálnych sietí.

 

4.    POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné a firemné údaje používame výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi. Osobné a firemné údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii ako člen Cashback World a aj v rámci Vášho členstva, ako aj pri Vašej registrácii ako obchodný partner Cashback World a aj počas účasti v programe Cashback World, zaznamenávame a spracúvame výlučne v rámci plnenia našich zmluvných povinností (článok 6, ods. 1 písm. b) GDPR). Pokiaľ nám neposkytnete tieto údaje, nemôžeme s Vami uzatvoriť zmluvu. Navyše, Vaše údaje spracúvame, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností (článok 6, ods. 1, písm. c) GDPR). Vaše osobné a firemné údaje použijeme len v prípadoch, s ktorými vyjadríte svoj súhlas (článok 6, ods. 1, písm. a) GDPR).

 

Vaše údaje používame na komunikáciu s Vami, na overenie Vašej identity a na poskytnutie Vášho osobného účtu na našej internetovej stránke, na spracovanie Vašich dopytov a objednávok a na to, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby. 

 

Ak ste nám udelili samostatný súhlas, používame Vaše údaje napríklad aj na to, aby sme Vám poskytovali informácie o ponukách a akciách. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, čím ďalšie spracovanie údajov nebude realizovateľné.

 

Vaše osobné a firemné údaje uchovávame len počas trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a nami, alebo v prípade, že je zákonom stanovená dlhšia lehota na uchovávanie alebo predmetné údaje sú použité v zmysle zákonných postupov.

 

5.    BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na ochranu Vašich osobných údajov používame okrem iného kódovania pri prenose údajov (SSL kódovania), Firewall, programy na ochranu pred hackermi a ďalšie bezpečnostné opatrenia podľa aktuálneho stavu techniky. Pri komunikácii e-mailom chránime údaje tak, ako nám to aktuálny stav techniky dovoľuje.

 

Vaše osobné a firemné údaje spracúva v zásade spoločnosť myWorld ako zmluvný partner členov a obchodných partnerov a ako zodpovedný subjekt pre spracovanie Vašich údajov. Na realizáciu používa mWS myWorld Solutions AG v právnom postavení sprostredkovateľa ako poskytovateľa služby.

 

Na realizáciu našich služieb, na komunikáciu s Vami a na spravovanie našej online prezentácie využívame služby určitých poskytovateľov. Uisťujeme Vás, že svojich dodávateľov si starostlivo vyberáme, aby sme zabezpečili riadne a bezpečné spracovanie údajov. Vaše osobné údaje budú spracované len podľa našich inštrukcií, na účel, ktorý určíme a v zmysle ustanovení predpisov o ochrane osobných údajov platných v Slovenskej republike a Európskej únií. Je vylúčené, aby Vaše osobné údaje boli použité nad definovaný rámec.

 

Okrem toho Vaše osobné údaje poskytujeme v rámci skupiny myWorld, pokiaľ je to potrebné pre správu vášho zákazníckeho účtu na myWorld Marketplace, pre spracovanie nákupov, ktoré ste vykonali, a spracovanie vašich servisných otázok, ktoré sa nás týkajú. Spoločnosti skupiny myWorld sa zaviazali, že Vaše osobné a firemné údaje použijú iba na konkrétny účel a v zmysle ustanovení predpisov o ochrane osobných údajov platných v Slovenskej republike a Európskej únií. Predmetnými službami sú predovšetkým nadviazanie kontaktu formou elektronickej správy (napr. e-mail, SMS a push správa), telefaxom, telefonicky alebo listom na informovanie o produktoch a akciách myWorld Marketplace, identifikovanie ponúk, ktoré zodpovedajú Vaším záujmom, na prieskumy spokojnosti, prevádzkovanie zákazníckej linky a spracovanie transakcií. Pokiaľ a ak je to nevyhnutné na poskytnutie nejakej konkrétnej služby pre Vás, poskytneme predajcovi myWorld Marketplace osobné a firemné údaje, ktoré na to potrebuje. Predajcovia sa voči nám zaviazali, že Vaše osobné údaje použijú iba na konkrétny účel a v zmysle ustanovení predpisov o ochrane osobných údajov platných v Slovenskej republike a Európskej únií.

 

Skupina myWorld je medzinárodná spoločnosť.  Naše obchodné činnosti, štruktúra manažmentu a naša technická infraštruktúra sú cezhraničné. Vaše osobné a firemné údaje poskytujeme zahraničným spoločnostiam skupiny myWorld pokiaľ je to potrebné na spracovanie Vašej objednávky. Poskytnutie Vašich osobných alebo firemných údajov do členských štátov Európskej únie alebo do zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore, do Švajčiarska a do iných krajín s primeranou ochranou osobných údajov si nevyžaduje žiaden ďalší súhlas. Ak však Vaše osobné údaje poskytujeme do iných krajín ako sú vyššie uvedené, budeme Vás bezodkladne informovať a budeme dodržiavať predpisy o ochrane osobných údajov a poskytneme Vám záruky a zabezpečíme presadzovanie Vašich práv a nápravných prostriedkov.

 

Vaše osobné údaje neposkytneme iným osobám ako sú vyššie menovaným predajcom marketplace, poskytovateľom služieb a spoločnostiam v rámci myWorld okrem prípadu, kedy ste nám udelili svoj súhlas alebo je to zákonná povinnosť.

 

6.    PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Máte právo získať informácie o Vašich osobných a firemných údajoch, ktoré spracúvame a môžete žiadať ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich používania. Máte právo aj na námietky a právo na prenosnosť údajov (to znamená, že máte právo získať údaje v štruktrovanej, bežnej a strojovo-čitateľnej forme).

 

Ak máte pocit, že spracovanie Vašich osobných a firemných údajov porušuje GDPR a/alebo Zákon, máte právo na podanie sťažnosti na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk) alebo na orgán dohľadu iného členského štátu EÚ.

 

Váš súhlas s používaním osobných údajov používaných na tejto webstránke môžete v budúcnosti kedykoľvek odvolať aj bez uvedenia dôvodu.   Takéto odvolanie znamená, že ďalšie použitie údajov je neprípustné. Odvolanie pošlite písomne (listom alebo e-mailom) na nasledujúcu adresu:

 

myWorld Slovakia, s.r.o.
Bajkalská 19/B
821 01 Bratislava - Ružinov
Slovenská republika
E-Mail: customerservice.at@myworld.com

Tieto adresy použite aj v prípade, ak máte otázky o používaní Vašich údajov ako aj pre informácie o presadzovaní Vašich práv na obranu údajov.

Na našom webe používame cookies, aby sme vylepšili prostredie prehliadača a spríjemnili používanie webu. Aby ste sa uistili, že môžete používať všetky funkcie tejto stránky, kliknite na „Prijať cookies“. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Ako člen Cashback získate späť peniaze za tento nákup a zbierate cenné Shopping Points. Ešte nie ste členom?
Zistiť viac
Benefit Voucher
Táto ponuka je určená výlučne pre zákazníkov, ktorí majú Benefit Voucher kredit. Benefit Voucher môžu kúpiť iba Lyconet Marketéri cez .
Ako člen Cashback získate späť peniaze za tento nákup a zbierate cenné Shopping Points. Ešte nie ste členom?
Zistiť viac